Bezpečně online

Být online a v bezpečí. Tato tvrzení se nevylučují, naopak. Jsou nezbytně nutná být ve vzájemné symbióze. Pohybovat se v prostředí internetu bezpečně, umět odhalit podvodný e-mail, spamové zprávy, orientovat se na sociálních sítích a zvládnout odhalit tzv. „hoaxy“ to vše a mnoho dalšího se dozví klienti našich dvou nízkoprahových klubů díky finanční podpoře z Nadačního fondu Avast.

NK Likusák a NK Pavlač v letošním roce nabídnou svým klientům zajímavé  vzdělávací workshopy, díky kterým dostanou klienti mnoho užitečných informací pro jejich „online fungování“.

Z finančního příspěvku Nadačního fondu Avast byly zakoupeny také počítače, pro efektivnější práci s PC.