Se školou pomůžou dobrovolníci!

Sociálně aktivizační program (dále SAP) Ratolesti Brno nabízí klientům možnost doučovat se díky dobrovolníkům z Pedagogické fakulty MU v Brně.  Díky tomu mohou v rodinách zapojených v SAPu vypomáhat se školními povinnostmi dobrovolníci, zatímco rodiče mohou spolu se sociálními pracovníky řešit obtíže jejich rodiny. Od října letošního roku se do dobrovolnické činnosti v rámci doučování dětí zapojila také nově společnost  Thermo FIsher Scientific. Její zaměstnanci tak rozšířili řady našich dobrovolníků v rámci firemního dobrovolnictví.
 Doučování má za cíl předcházet školnímu neúspěchu dětí a pomáhat zlepšovat jejich šance na budoucí pracovní uplatnění. 
Za Ratolest Brno moc děkujeme všem dobrovolníkům a vážíme si toho, že nejsou ke svému okolí lhostejní!