Výlet do ZOO

Ratolest Brno spolupracuje se ZOO Brno. Díky volným vstupům, které ZOO poskytla naší organizaci, mohly proběhnout v srpnu dva výlety s dětmi ze Sociálně aktivizačního programu  (SAP). Děti a rodiny, pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí, se potýkají často se složitými situacemi, které jim pomáhají překonávat sociální pracovnice programu SAP.

V prostorech ZOO se sociálním pracovnicím s dětmi dobře dařilo navázat na témata, která společně řeší v jejich přirozeném prostředí, jako např. trávení volného času, dodržování pravidel nebo rozvoj sociální dovedností.

Děti si užily výlet s kamarády, prohlédly si celé okolí parku a s některými zvířaty byly také v bližším kontaktu v dětské části ZOO.  Se sociálními pracovnicemi také mluvily o náročném povolání ošetřovatele. Kdo ví, třeba se některému z nich otevřely nové dveře k budoucímu povolání.

medium_20170823_104433.jpg     medium_20170823_110736.jpg