Podporují nás
 

Klub Likusák

Klub Likusák je určen dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy ve věku od 12 do 20 let, jež žijí anebo se pohybují v sídlištích Brno-Vinohrady a Brno-Líšeň.

Klub Likusák sídlí v Brně-Líšni na ulici Kotlanova 10.
Je otevřen od pondělí do čtvrtka od 15 do 19 hodin a v pátek od 13 do 17 hodin, vstup je zdarma.

Základní pravidla klubu Likusák:
• Bez drog: zákaz užívání, obchodování, a manipulování s legálními i nelegálními drogami v prostorách klubu a jeho blízkosti
• Bez agresivity: zákaz slovní a fyzické agrese, šikany
• Bez sexu: zákaz sexuálního styku v prostorách klubu
• Bez ničení vybavení klubu

Práva uživatelů platná v klubu Likusák:
• Právo na respekt včetně názorů, postojů, vzhledu, atd.
• Právo na anonymitu, pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí.
• Právo zapojit se do rozhodování o tom, jak má klub lépe fungovat
• Využívat vybavení a nabídku klubu, účastnit se akcí
• Právo na pomoc od pracovníků klubu
• Právo stěžovat si a právo na spravedlivé projednání stížnosti
• Právo na rovný přístup od pracovníků
• Právo na ukončení smlouvy z vlastní vůle klienta

Prostory nízkoprahového klubu Likusák:
Klienti mohou využívat velkou klubovou místnost, kde si lze zahrát stolní fotbal, šipky nebo další hry, poslouchat hudbu, odpočívat nebo se bavit.
V zadní části klubu se nachází počítačová místnost, která je vybavena 4 PC s připojením na internet.
Kontaktní místnost je bez hudby, slouží k individuální práci, k intimním rozhovorům, uzavírání dohod či udělování sankcí.
Pracovníci klubu mají navíc svoji kancelář.

Sociální služby:
Kontaktní pracovníci nabízí dětem a mladým lidem podporu při řešení problémů. Pomáhají s orientací v obtížných životních situacích, pracovníci mohou klientovi dodat potřebné kontakty anebo doprovodit do specializované instituce.

Volnočasové aktivity:
Prostory klubu jsou vybaveny základním vybavením ke trávení volného času. Jde zejména o stolní fotbal, hry, hakis, časopisy, bonga, míče apod. Na stěnách klubu je možné po domluvě dělat legální graffiti anebo malovat.

Kontakt:
likusak@ratolest.cz
+420 739 661 074


Sociální služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež je financována
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Tisknout