Děti a mládež

Klub Likusák

pro děti a mládež vyrůstající na sídlištích Líšeň, Vinohrady a Nový Lískovec

Klub Pavlač

pro děti a mládež ze sociálně vyloučené lokality v centru Brna

Centrum prevence a resocializace

pro děti a mladé lidi, kteří spáchali trestný čin, nebo se pohybují na hraně zákona

Rodiny

Sociálně aktivizační program

pro rodiny s dětmi v tíživé životní situaci, kdy hrozí odebrání dítěte do ústavu

Dobrovolníci

Dobrovolnické centrum

profesionální zázemí pro zájemce o dobrovolnictví z Brna a okolí

Galerie Ratolest

Bajkazyl

Praxe a stáže

Projekty

Naše publikace