Home » Naše práce »

Děti a mládež

Klub Likusák

  • je určen dětem a mládeži od 12 do 26 let z celého Brna
  • pomáhá dospívajícím s řešením problémů a těžkých situací
  • 248 klientů využilo služeb klubu v roce 2015

Více informací »

Klub Pavlač

  • je určen dětem a mládeži od 6 do 26 let, které žijí v sociálně vyloučené lokalitě v centru Brna
  • pomáhá dětem řešit problémy dané prostředím a špatnou situací jejich rodin
  • 212 klientů využilo služeb klubu v roce 2014

Více informací »

Centrum prevence a resocializace

  • Změnit směr a Aristoteles
  • jsou určeny mladým lidem od 11 do 18 let, kteří spáchali trestný čin nebo se pohybují na hraně zákona
  • 38 klientů zapojených do preventivních programů v roce 2016

Více informací »