Home » Naše práce » Děti a mládež »

Klub Likusák

O co jde

Nízkoprahový klub Likusák je určen dětem a mladým lidem od 12 do 26 let pohybujícím se v Brně, kteří se někdy vlastní a jindy cizí vinou dostávají do těžkých situací.

Pomáháme dětem a mladým lidem, kteří řeší jak si najít práci, problémy s rodiči, se školou nebo v partě, jsou ohroženi drogami, kriminalitou nebo nezájmem svého okolí. S klienty pracujeme v klubu, v ulicích, a na internetu, mluvíme s nimi, radíme jim, předáváme informace a trávíme volný čas. To vše zdarma a důvěrně.

Klub Likusák ve zkratce

 • 248 klientů využilo našich služeb na ulici, v klubu nebo online v roce 2015
 • 300 potencionálních klientů bylo pracovníky osloveno s nabídkou služby
 • 11 let odborných zkušeností s prací v nízkoprahových službách 
 • 289 krát byli terénní pracovníci v roce 2015 v ulicích Brna
 • 664 hodin byl pro klienty otevřen nízkoprahový klub v Líšni
 • 94% bodů získal Likusák v nezávislém hodnocení kvality České asociace streetwork
 • 3 ocenění Časovaná bota České asociace streetwork v kategorii Tým roku 2009 a Osobnost roku 2010, Osobnost roku 2013

Co nabízíme

 • využití bezpečného prostoru v klubu v Líšni
 • terénní práce v ulicích 8 městských částech
 • odborné poradenství a pomoc s řešením problémů (rodina, škola, parta, výchovné problémy, drogy, sex, násilí, šikana a další)
 • pomoc s výběrem učebního oboru, hledáním brigády nebo práce
 • přednášky, besedy a osvětu (kouření, alkohol, marihuana, antikoncepce)
 • online poradenství přes facebook
 • volnočasové aktivity (stolní fotbálek, hakys, turnaje, promítání filmů)

Proč má klub Likusák nízký práh?

Klub Likusák je registrován jako nízkoprahová sociální služba pro děti a mládež. Nízkoprahovost v praxi znamená, že se snažíme, aby naše služby byly dostupné všem, kdo je potřebují. Proto jsou nabízeny zdarma a vždy zaručujeme anonymitu a důvěrnost.

Partneři

Nízkoprahový klub Likusák je provozován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Jihomoravského kraje, statutárního města Brna, městských částí Brno-Líšeň, Brno-Nový Lískovec, Brno-Vinohrady a Brno-Židenice.

Projekt IT svět bezpečně podpořil Nadační fond AVAST. 

Projekt Pomoc v ulicích finančně podpořil NADAČNÍ FOND ALBERT z grantového programu Bertík pomáhá.

Nové  vybavení pro Nízkoprahový klub Likusák byl darován společností IKEA.

Loga partnerů ZDE.

Aktuality

26. 9. 2017

Bezpečně online

Být online a v bezpečí. Tato tvrzení se nevylučují, naopak. NK Likusák a NK Pavlač v letošním roce nabídnou svým klientům zajímavé  vzdělávací workshopy, díky kterým dostanou klienti mnoho užitečných informací pro jejich „online fungování“.

Pokračování »

Kontakt

Klub Likusák 

RATOLEST BRNO, z.s.
Kotlanova 10, 628 00 Brno
+420 739 661 074
likusak@ratolest.cz

 

Klub Likusák - pobočka Nový Lískovec

RATOLEST BRNO, z.s.
Koniklecová 5, 634 00 Brno
+420 775 444 231
likusak@ratolest.cz

 

 

medium_nk_likusak.jpg