Home » Naše práce » Projekty »

RATOLEST BRNO 2020

logo_opz_barevne_m.jpg

Ratolest Brno začala od 1.9.2016 realizovat projekt s názvem RATOLEST BRNO 2020. Cílem tohoto projektu je zefektivnění a profesionalizace činností neziskové organizace RATOLEST BRNO tak, aby i v roce 2020 mohla nadále efektivně naplňovat své veřejně prospěšné poslání.  Projekt vychází z auditu - procesní analýzy organizace vypracované na podzim 2015. Zaměřuje se na budování celkové firemní kultury a rozvoj klíčových oblastí: strategické plánování, financování, fundraising, lidské zdroje, PR a marketing.  

Dílčí cíle projektu: 
-    posílit rozvoj organizace skrze dlouhodobé strategického plánování a sestavení strategického plánu do roku 2021 
-    zefektivnit finanční řízení a stanovit jeho rizika 
-    zavést dlouhodobou jednotnou strategii řízení lidských zdrojů a posílit firemní kulturu organizace 
-    rozvinout manažerské dovednosti vedoucích pracovníků organizace 
-    zefektivnit strategie fundraisingu(FR), PR a marketingu  

Fotogalerie z průběhu jednotlivých aktivit projektu je ke shlédnutí ZDE.

Kontaktní osoba:  Bc. Petr Porteš, petr.portes@ratolest.cz,  + 420 773 838 650

Datum realizace: 1. 9. 2016 - 28. 2. 2018

Březen-Červen 2017

Formování strategického plánu - spolupráce všech zaměstnanců organizace. Příprava nového hodnocení zamšstnanců s vizí zkušebního hodnocení v létě.

Únor 2017

Nejkratší měsíc v roce, který jsme naplno využili. Prošli jsme koučováním a v rámci něj jsme připravili nové loga, proběhlo další strategické lánování a pracovníci PR a fundraisingu prošli kurzem obchodních dovedností.

Leden 2017

Všichni zaměstnanci prošli dalšími koly strategického plánování naší organizace. 

Prosinec 2016 

Management organizace i zástupci vedoucích jednotlivých programů procházejí bilanční diagnostikou, která bude součástí Development centre.

Listopad 2016

Pokračujeme ve strategickém plánování. Mimo to procházíme koučovacími workshopy pro zkavlitnění PR a FR naší organizace.

Říjen 2016

Probíhá provotní dotazníkové šetření. Proběhl výběr odborníků a koučů, kteří nás budou procesem provádět. Máme za sebou první strategické plánování. 

Září 2016

Ratolest Brno začala od 1.9. realizovat projekt s názvem RATOLEST BRNO 2020. Ta má pomoci naší organizaci s lepším nastavením interních procesů, tak, aby se do budoucna organizace staiblizovala a nadále poskytovala kvalitní služby.