Home » Naše práce » Projekty »

SÍŤOVÁNÍ PRO RODINY

logo_opz_barevne_m.jpg

Projekt je zaměřen na komplexní uchopení sociální práce s ohroženými rodinami v Brně. Rozvíjí spolupráci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SASRD), nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). 
Jejich odlišné koncepty práce s ohroženými dětmi, potažmo rodinami na sebe nemohou v praxi dobře navazovat a vytvářet spolupracující systém, který nabídne dětem a rodinám potřebnou komplexní podporu při naplňování potřeb a hájení zájmů.

Cíle projektu

Hlavní cíl:

Cílem předkládaného projektu je nastavit efektivní a vzájemně respektující spolupráci brněnských SASRD, NZDM a OSPOD ve prospěch klientů - ohrožených dětí a rodin.

Dílčí cíle:

Dílčí cíl č. 1: Vytvoření prostoru pro diskusi, sdílení praxe a nastavení metodických postupů v liniích SASRD a OSPOD, NZDM a OSPOD. 

Dílčí cíl č. 2: Zvyšování kvality sociální práce s dětmi a rodinami v rámci SASRD, NZDM a OSPOD. 

Dílčí cíl č. 3: Vytvoření provázaného systému spolupráce SASRD - NZDM - OSPOD s přizváním dalších sociálních služeb pracujících s dětmi a rodinami ve městě Brně. 

Dílčí cíl č. 4: Šíření dobré praxe ve spolupráci brněnských SASRD, NZDM a OSPOD mezi odbornou veřejností pracující s dětmi a rodinami. 

Kontaktní osoba:  Bc. Petr Porteš, petr.portes@ratolest.cz,  + 420 773 838 650

Datum realizace: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2019