Home » Naše práce »

Publikace

Work with children and youth in the context of prevention of extremism

Stáhnout: country_brochure_nk_pavlac_nk_likusak_efs.pdf
Více informací »

Práce s dětmi a mládeží v kontextu prevence extremismu, Nízkoprahový klub Pavlač a Likusák

Stáhnout: prace_s_detmi_a_mladezi_v_kontextu_prevence_extremismu.pdf
Více informací »

Metodická příručka projektu Příležitost pro matky na ubytovnách

Stáhnout: metodika_prilezitost_pro_matky_na_ubytovnach.pdf
Více informací »

Metodika projektu Vzdělávání pro děti na ubytovnách

Stáhnout: metodika_vzdelavani_pro_deti_na_ubytovnach.pdf
Více informací »

Metodika projektu O dětech s dětmi

Stáhnout: metodika_o_detech_sdetmi.pdf
Více informací »

Metodické listy- klíčové kompetence projektu Najdi svou cestu!

Stáhnout: klicove_kompetence_najdi_svou_cestu.pdf
Více informací »

Pracovní listy - kariérové poradenství projektu Najdi svou cestu!

Stáhnout: karierove_poradenstvi_najdi_svou_cestu.pdf
Více informací »

Pracovní listy-předškolní příprava projektu Najdi svou cestu!

Stáhnout: predskolni_priprava_najdi_svou_cestu.pdf
Více informací »

Pracovní listy-doučování projektu Najdi svou cestu!

Stáhnout: doucovani_najdi_svou_cestu.pdf
Více informací »

Marie Kovářová, Pavel Řezáč, Kateřina Hrušková: Kriminalita mládeže a možnosti restorativní justice

Stáhnout: kriminalita_mladeze_a_moznosti_restorativni_justice.pdf
Více informací »

Soubor metodik projektu Máš na to! 2013

Stáhnout: mas_na_to_metodika.pdf
Více informací »

Řezáč Pavel: Delikventní adolescenti: subjektivní pojetí rizika, vybrané osobnostní charakteristiky a možnosti skupinové práce, 2013

Stáhnout: rezac_delikventni_adolescenti.pdf
Více informací »

Píšová Michaela: NZDM PAVLAČ – jeho služby a aktivity v sociálne vylúčenej lokalite v Brne, 2012

Stáhnout: http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=1025
Více informací »

Řezáč, Klečková, Vaculík: Perception of Juvenile Delinquents of Group Therapy Approaches, 2012

Stáhnout: rezac_kleckova_vaculik.pdf
Více informací »

PERSPEKTIVY PRÁCE S DELIKVENTNÍ MLÁDEŽÍ - SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE, 2011

Stáhnout: http://uloz.to/xN8ogU7K/perspektivy-prace-s-delikventni-mladezi-pdf
Více informací »

Musil, Řezáč, Klečková: Pojetí pomoci, 2011

Stáhnout: musil_rezac_kleckova-pojeti_pomoci.pdf
Více informací »

Řezáč, Klečková: Možnosti práce se skupinou delikventních adolescentů, 2010

Stáhnout: rezac_kleckova-moznosti_prace_se_skupinou.pdf
Více informací »

Holiš, Kotová: Vstup do nízkoprahového klubu pod vlivem návykových látek a práce s klienty zneužívajícími návykové látky ve větší než malé míře, 2010

Stáhnout: http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=2861
Více informací »

Řezáč Pavel: Pojetí rizika u delikventních adolescentů - mužů, 2009

Stáhnout: rezac-subjektivni_pojeti_rizika.pdf
Více informací »

Holiš, Quisová, Blechová, Čuprová: Myšlenka a praxe Tématického modelu II., 2009

Stáhnout: http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=2606
Více informací »

Holiš, Quisová, Blechová, Čuprová: Myšlenka a praxe Tématického modelu I., 2009

Stáhnout: http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=2603
Více informací »

Holiš Martin: Terénní sociální práce se členy graffiti subkultury, 2007

Stáhnout: kontaktni_prace.zip
Více informací »