Home » Naše práce » Rodiny »

Sociálně aktivizační program

O co jde

Sociálně aktivizační program je určen rodinám v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku může hrozit až odebrání dítěte z domova do náhradní péče. Rodiče se často potýkají s více problémy najednou, nejčastěji v oblastech výchovy a péče o děti, hledání zaměstnání, nedostatku financí, či nevyhovující bytové situace.

V našem programu rodiny podporujeme a doprovázíme ke schopnosti samostatně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí. Úzce spolupracujeme se sociálními pracovníky odborů sociálně právní ochrany dětí v obcích s rozšířenou působností - Brno, Kuřim, Hustopeče a Židlochovice.

 

Sociálně aktivizační program ve zkratce

 • 35 rodin zapojených do programu v roce 2014
 • 1 rok v průměru je jedna rodina zapojena v programu
 • 5 let odborných zkušeností v práci s rodinami
 • Čestné uznání Rady kvality ČR a časopisu Ošetřovatelská péče za rok 2014

Co nabízíme

 • poradenství (bytová, finanční situace, vzdělávání, zdravotní péče, rozvoj dítěte, navazování a udržování sociálních kontaktů)                                                                                                                                       
 • doprovod při jednání s institucemi, úřady atd.
 • nácvik zvládání konkrétních dovedností
 • nácvik chování v konkrétních situacích
 • trénink orientace v listinných dokumentech 
 • spolupráci s odborníky (nejčastěji OSPOD, psychologové, pedagogičtí pracovníci), kteří jsou nebo mohou být zapojeni do práce s rodinou
 • pomoc při zvládání krizové situace v rodině
 • nakontaktování či doprovod do návazných služeb
 • rozvojové aktivity pro rodiny

Sociálně aktivizační program se stal od 1. 9. 2015  řádným členem Asociace Dítě a Rodina.

asociace_dite_a_rodina.jpg

Partneři

Sociálně aktivizační program je provozován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy,  Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

Loga partnerů: ZDE.

Aktuality

23. 10. 2017

Se školou pomůžou dobrovolníci!

Sociálně aktivizační program (dále SAP) Ratolesti Brno nabízí klientům možnost doučovat se díky dobrovolníkům z Pedagogické fakulty MU v Brně.  Díky tomu mohou v rodinách zapojených v SAPu vypomáhat se školními povinnostmi dobrovolníci, zatímco rodiče mohou spolu se sociálními pracovníky řešit obtíže jejich rodiny. 

Pokračování »

18. 9. 2017

Výlet do ZOO

Ratolest Brno spolupracuje se ZOO Brno. Díky volným vstupům, které ZOO poskytla naší organizaci, mohly proběhnout v srpnu dva výlety s dětmi ze Sociálně aktivizačního programu  (SAP). Děti a rodiny, pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí, se potýkají často se složitými situacemi, které jim pomáhají překonávat sociální pracovnice programu SAP.

Pokračování »

31. 5. 2017

Za sdílením zkušeností do Norska

Rok a půl trval projekt Příležitost pro matky na ubytovnách, který spolu realizovaly dvě sociální služby Ratolesti Brno.  Díky zkušenostem z projektu se zúčastnily tři pracovnice Ratolesti Brno návazné studijní stáže do norského Osla.

Pokračování »

Kontakt

Sociálně aktivizační program
RATOLEST BRNO, z.s.
třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno
​(vchod z ulice Koliště 13)
+420 605 269 688
sap@ratolest.cz

Kontakt na konkrétní pracovnice zde:

Kdy a kde nás najdete:

Bez objednání každé úterý: 9:00 - 12:00 na zmíněné adrese

Po domluvě každé pondělí - pátek 9:00 - 18:00 (u vás doma nebo na jiném smluveném místě)

 

Jak se k nám dostanete?

 • tramvaj č.1 z hlavního nádraží - zastávka Moravské náměstí
 • tramvaj č.6 z Králova pole - zastávka Moravské náměstí
 • tramvaj č.3 ze Staré osady - zastávka Janáčkovo divadlo