Projekty

RODINA JE ZÁKLAD

Datum realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021 – Projekt je určen nemotivovaným zákonným zástupcům, jejichž děti jsou ohrožené, dle § 6 zákona o sociálně právní ochraně dětí č 359/1999 a hrozí jejich umístění mimo rodinu. Cílem projektu je, prostřednictvím  programu v režimu SPOD…

Z KRUHU VEN

Datum realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020 – Projekt je určen mladým lidem, kteří překročili hranice zákona nebo k tomu svým chováním směřují. Cílem je prostřednictvím celoročně dostupného, individuálního programu snižovat riziko opakování trestné činnosti, zvyšovat uplatnitelnost

SPOLUPRÁCE NZDM A VÝCHOVNÝCH ÚSTAVŮ

Datum realizace: 1.7. 2017 – 30.6. 2019 – Projekt řeší situaci odchodu mladých lidí z výchovných ústavů a jejich podporu po návratu domů. Pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a výchovných ústavů budou pilotně

SÍŤOVÁNÍ PRO RODINY

Datum realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2019 – Projekt je zaměřen na komplexní uchopení sociální práce s ohroženými rodinami v Brně. Rozvíjí spolupráci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SASRD), nízkoprahových zařízení pro

ZKUSME TO SPOLU! – NÁVAZNÝ PROJEKT

Datum realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 – V Nízkoprahovém klubu Pavlač (dále NK Pavlač) realizujeme od ledna 2017 projekt s názvem Zkusme to spolu! Tento projekt je realizován jednak v prostorách NK Pavlač, ale také v rámci

Děkujeme za podporu: