Home » Naše práce »

Rodiny

Sociálně aktivizační program

  • je sociální službou pro rodiny s dětmi nacházejí se v  obtížné životní situaci, kterou nejsou schopny samostatně řešit a v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte, hrozí odebrání dítěte mimo rodinu, nebo již dítě z rodiny odebráno bylo

  • ročně využije služby průměrně 40 rodin

Více informací »