Sociálně aktivizační program pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační program je určen rodinám v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku může hrozit až odebrání dítěte z domova do náhradní péče. Rodiče se často potýkají s více problémy najednou, nejčastěji v oblastech výchovy a péče o děti, hledání zaměstnání, nedostatku financí či nevyhovující bytové situace.

V našem programu rodiny podporujeme a doprovázíme ke schopnosti samostatně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí. Úzce spolupracujeme se sociálními pracovníky odborů sociálně právní ochrany dětí v obcích s rozšířenou působností – Brno, Kuřim, Hustopeče a Židlochovice.

Poslání služby

Sociálně aktivizační program je sociální službou pro rodiny s nezaopatřenými dětmi z obcí s rozšířenou působností Brno, Kuřim, Hustopeče a Židlochovice, které se nacházejí v  obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte. Posláním naší služby je podpora a doprovázení rodin ke schopnosti samostatně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí.7

Služba není určena pro:

  • Osoby s takovým tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které jim neumožňuje běžnou komunikaci s pracovníky s běžný přístup v rámci ambulance a v terénu.

Cílová skupina

Rodiny s dětmi nacházející se v obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte, hrozí odebrání dítěte mimo rodinu, nebo již dítě z rodiny odebráno bylo. Jedná se o rodiny z obcí s rozšířenou působností Brno, Kuřim, Hustopeče a Židlochovice.

Cíl služby

Cílem služby je rodina, která samostatně zvládá řešit každodenní životní situace a vytváří takové podmínky, díky kterým děti mohou vyrůstat se svými rodiči v bezpečném a podnětném prostředí.

  • zajišťuje vzdělání dětí (plní povinnosti školní docházky na MŠ, ZŠ, SŠ),
  • zajišťuje podmínky pro psychosociální a motorický rozvoj dítěte (rodiče si s dětmi povídají, hrají, tvoří, aktivně tráví čas se svými dětmi nebo zajišťují kroužky dle finančních možností). Má dovednosti v oblasti sociálních vztahů a komunikace (jsou nastavené a fungují rodičovské kompetence, vztahy mezi členy rodiny a sociálním okolím),
  • má vyhovující bydlení (zajistí základní potřeby jako je teplo, čisto, hygienické zázemí),
  • má pravidelný příjem v dostatečné výši (zajistí základní potřeby jako je jídlo, ošacení, hygienické potřeby, náklady na bydlení a vzdělávání dětí),
  • zajišťuje zdravotní péči všech svých členů (má zajištěné pojištění, lékaře-obvodní, dětské, specialisty).

Principy služby

  • Rovný přístup
  • Dobrovolnost
  • Podpora vlastní aktivity
  • Důvěrnost

DALŠÍ INFORMACE PRO KLIENTY

Sociálně aktivizační program je řádným členem Asociace Dítě a Rodina.

Partneři

Činnost Sociálně aktivizačního programu je finančně podporována z Evropské unie – Operačního programu zaměstnanost, magistrátu města Brna a nadace ČSOB.  Loga partnerů ZDE.

Statistiky

Statistiky Sociálně aktivizačního programu naleznete ve výročních zprávách.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Děkujeme za podporu: