Are you a couch potato?

Jan Kopic, vedoucí našeho nízkoprahového klubu Likusák, je jedním z motivačních řečníků mezinárodního projektu pro zaměstnávání ohrožených mladých lidí (NEETs). Motivační videa a projekt má na svědomí Genderové informační centrum Nora.

Dospělí, kteří jsou identifikováni jako NEETs, jsou cílovou skupinou se speciálními potřebami – jsou to lidé, kteří nestudují a nejsou ani zaměstnaní a tvoří asi 40 milionů mladých lidí v zemích OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), což odpovídá 15% mladých lidí ve věku od 15 do 29 let (https://www.oecd.org/youth.htm). U mladých lidí, kteří nejsou ani v zaměstnaní, ani nestudují, hrozí, že se stanou sociálně vyloučenými tj. jednotlivci s příjmem pod hranicí chudoby a postrádající dovednosti ke zlepšení své ekonomické situace.

Projekt poskytuje řešení, jak rozvíjet dovednosti a kompetence. Zaměřuje se na sociální a podnikatelské dovednosti, které pomohou cílové skupině Neets povzbudit jejich iniciativu a podílet se na jejich celoživotním učení.

Vzniklá platforma https://areyouacouchpotato.com je určena jak pro tyto ohrožené mladé lidi, tak i pro lidi, kteří s touto cílovou skupinou pracují, směřující k tomu, aby se jim podařilo se vrátit do společnosti nalezením práce nebo vnitřní motivace.

PS: Na stránce naleznete mimo jiné test, zda jste opravu „couch potato“ = „televizní povaleč“; troufnete si na něj? 🙂

Děkujeme za podporu:
zpět