Aristoteles na prvním místě

Ratolest Brno vyhrála 1. místo v soutěži o nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni za rok 2019 vyhlášené Ministerstvem vnitra ČR. Oceněn byl preventivní program Aristoteles pro nezletilé od 9 do 15 let; jedná se o jediný preventivní program tohoto typu v rámci celé České republiky, který pracuje s dětmi mladšími 15 let. Ocenění bylo předáno v rámci Národních preventivních dnů 16. 10. 2019 v Brně.

Program Aristoteles je preventivním programem pro děti a mládež ve věku od 9 do 15 let, kteří se ocitli na šikmé ploše nebo u kterých hrozí rozvoj sociálně patologického chování, jakým je např. poškozování cizí věci, krádež, šikana, agresivita. Posláním programu je snížit u nich toto riziko, rozšířit povědomí o etickém a morálním jednání, posílit jejich schopnost přijímat společenská pravidla a také posílit převzetí odpovědnosti za své chování. Program Aristoteles je jedním ze tří programů Centra prevence a resocializace.

Soutěž „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni“ vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky a její smyslem je ocenění úspěšné preventivní práce v terénu a podpora výměny zkušeností a dobré praxe. Pro rok 2019 bylo Republikovým výborem pro prevenci kriminality zvoleno téma „Prevence kriminality páchané dětmi a na dětech“. Slavnostní vyhlášení tří nejúspěšnějších projektů proběhlo v rámci Národních preventivních dnů 16. a 17. 10. 2019 v Brně.

Celou zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

Děkujeme za podporu:
zpět