AUDIT V NK PAVLAČ

Ve dnech 14. a 15. února proběhl v NK Pavlač rozvojový audit od Česká asociace streetwork, z.s.. Auditoři se zaměřovali na metodiku práce sociálních pracovníků, prohlédli si prostory klubu a vedli rozhovory jak s pracovníky, tak s klienty. Pavlač získala hodnocení nádherných 96 % a dostalo se jí ocenění za klientskou práci. Díky rozvojovému auditu naše kolegyně z NK Pavlač také dostaly několik podnětů, kam tuto službu rozvíjet dále, aby si kvalitu udržely i v rychle se měnícím světě.

Děkujeme za podporu:
zpět