Až 50 000 Kč na preventivní programy?

Dnes začíná kampaň „ČSOB pomáhá regionům“, ve které soutěžíme až o 50 000 Kč na náš preventivní program Aristoteles → www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/622-aristoteles.

Projekt, který obdrží nejvyšší částku od přispěvatelů, obdrží dalších 50 000 Kč od ČSOB, proto prosíme každou a každého z vás o podporu.

Podpořit nás můžete:

  • Online platbou
  • Platbou na účet:
    Číslo účtu: 101 7777 101 / 0300
    Variabilní symbol: 20200204

A komu pomáhá program Aristoteles?
Program Aristoteles je preventivním programem pro děti a mládež ve věku od 9 do 15 let, kteří se ocitli na šikmé ploše nebo u kterých hrozí rozvoj sociálně patologického chování, jakým je např. poškozování cizí věci, krádež, šikana, agresivita. Posláním programu je snížit u nich toto riziko, rozšířit povědomí o etickém a morálním jednání, posílit jejich schopnost přijímat společenská pravidla a také posílit převzetí odpovědnosti za své chování. Zároveň jsme jediní, kdo pracuje i s takto mladými lidmi.

Tento program byl také oceněn 1. místem v soutěži o nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni za rok 2019 vyhlášené Ministerstvem vnitra ČR.

www.ratolest.cz/centrum-prevence-a-resocializace
www.csobpomaharegionum.cz

Děkujeme za podporu:
zpět