„Chceme to vidět tvýma očima.“

I Ratolest Brno přispěla svým příspěvkem do online kurzu „Metody a nástroje pro práci s ohroženými dětmi a rodinami“, který připravila organizace Lumos​.

„Úkolem sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je mimo jiné zjišťovat názor a přání dítěte a bezpečnou formou dítě zapojovat do záležitostí, které se ho týkají. Získávání pohledu dítěte je nedílnou součástí metody podrobného vyhodnocení situace dítěte a rodiny – je jedním ze základních podkladů pro zhodnocení ohrožení dítěte a naplánování účinné podpory formou stanovení individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD). Jakými nástroji je možné podpořit zapojení dětí do poskytování služby, co lze využít k podpoře komunikace s dětmi a rodinami o nelehkých tématech či proč je důležité využívat nástroje k vyhodnocení rizik ohrožení dítěte? Nejen těmito tématy nás provedly lektorky online kurzu Metody a nástroje pro práci s ohroženými dětmi a rodinami, který připravila organizace LUMOS.

Pracovnice neziskových organizací Aufori, Šafrán dětem, Ratolest či Amalthea nás seznámily se svými novými projekty, nástroji či materiály, které využívají při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Jejich zkušenosti mohou sloužit jako inspirace pro pracovníky sociálních služeb, ale i pracovníky OSPOD, kteří jsou koordinátory pomoci ohroženými dětem a jejich rodinám.“

Zuzana Gheza z našeho Centra pro ohroženou rodinu (COR) prezentovala příklady nástrojů, které se v COR osvědčily v praxi při zapojování dětí a rodin a získávání jejich pohledu, který je důležitý pro spolupráci s dítětem a rodinou.

Podívejte se na shrnutí příspěvků tohoto online kurzu zde nebo na příspěvek Zuzany Gheza na videu níže. 

 

Děkujeme za podporu:
zpět