Druhé setkání multidisciplinárního týmu

Je za námi druhé setkání v rámci aktivit projektu „Multidisciplinární praxe pro ohrožené děti“. I během tohoto setkání se řešily dvě kazuistiky, které přinesli samotní účastníci = nositelé případu. Ti si sami zvolili, s jakými odborníky by se chtěli poradit a na základě toho byl koordinátory projektu sestaven tento multidisciplinární tým.

Na setkání byli proto přítomni pracovníci OSPOD (Orgánu sociálně-právní ochrany dětí), pracovníci z organizace pracující se závislostmi a sociálně aktivizační služby, státní zástupce, dětský psychiatr, dětský terapeut, psychiatr pro dospělé, pracovnice z krizového centra a zástupce policie.

Celé setkání vedla zkušená facilitátorka a bylo uzpůsobeno tak, aby vedlo k naplnění potřeb nositelů případu – vyjasnily se kompetence jednotlivých odborností, co mohou jaké profese nabídnout, co dál dělat v případu nebo koho lze ještě do případu zapojit.

Projekt „Multidisciplinární praxe pro ohrožené děti“, reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011443 byl finančně podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu EU, z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost.

 

Děkujeme za podporu:
zpět