Environmentální pobytovka v Porta coeli

Naše dvě služby – Centrum pro ohroženou rodinu a nízkoprahový klub Pavlač – vyjely společně na podzimní víkendovou environmentální pobytovku do Předklášteří.

Sociální pracovnice společně s klienty zamířili do Kláštera Porta coeli, kde byli ubytováni a mohli celý víkend strávit v tamních prostorách, zahradách, sadech a dalších zákoutích. V tomto areálu mohli být neustále v kontaktu s přírodou – poznávat plody, které se urodily na zahradě, pomáhat je sklízet a zejména ochutnávat, společně vařit a připravovat. Díky podpoře ze strany našich dobrovolníků i dobrovolníků z Porta coeli jsme mohli dát klientům větší prostor pro realizaci vlastních zájmů a umožnit jim rozhodnout se, jak stráví část dne. Někdo se věnoval fotbalu, někdo si vyzkoušel vyrábění z přírodnin, jiní zase prozkoumávali zbylé části kláštera. Stihli jsme toho tak díky tomu opravdu hodně a bylo to intenzivní. 🙂

Společný výjezd s klienty byl pro naše služby také dalším krokem v hledání různých cest spolupráce a provazování se – abychom společně mohli být klientům co nejefektivnější podporou.

Děkujeme za podporu:
zpět