Jak propojit nízkoprahový klub a resocializační program?

Velký klub nízkoprahového klubu Pavlač (pro klienty ve věku 11–18 let) už dlouho vypadá stejně a často od klientů slýcháme, že je malý a že by uvítali víc místa pro sebe. Rozhodli jsme se proto, že s jejich pomocí klub přetvoříme. Pustili jsme se do odstranění baru, který jsme už moc nevyužívali a díky tomu nám vznikne volné místo pod schody, které budeme s klienty dál utvářet. Co v něm vznikne? Bude to relaxační koutek nebo koutek pro nástroje – kdo ví? O výsledek se s vámi podělíme v další aktualitě.

S odstraněním baru, stejně jako s celou další řadou věcí (úklidem, drobnými opravami, ale i přípravou tematických programů), nám pomáhají i klienti z našeho Centra prevence a resocializace (CPR).  Jedná se o mladé lidi s nařízenou společensky prospěšnou činností. Díky spolupráci probační služby, soudce pro mladistvé a CPRka si klienti mohou splnit hodiny společensky prospěšné činnosti i v nízkoprahových klubech či podobných zařízeních. Díky tomuto alternativnímu trestu nejen „přispějí zpět společnosti“, ale seznámí se i se službami a s pracovníky, kteří jim mohou pomoci i v jiných oblastech života – se školou, prací, vztahy a další téměř neomezenou škálou témat. Také dostanou možnost poznat nízkoprahový klub jako místo, kde se také dá trávit volný čas a kde se mohou cítit bezpečně.

www.ratolest.cz/nizkoprahovy-klub-pavlac
www.ratolest.cz/centrum-prevence-a-resocializace

Děkujeme za podporu:
zpět