Jsme na mapě organizací působících v trestní justici

Na konferenci České kriminologické společnosti v Brně byla 21. 1. 2020 poprvé představena interaktivní mapa organizací působících v oblasti trestní justice a vězeňství v ČR. Jedná se o výsledek výzkumu, který realizovala nezisková organizace RUBIKON Centrum.

Interaktivní mapa je volně dostupná na webových stránkách RUBIKON Centra a umožňuje vyhledat, které organizace v jednotlivých krajích působí a jaké služby v oblasti reintegrace odsouzených poskytují na svobodě i v konkrétních věznicích. Na mapě naleznete téměř 70 organizací, včetně kontaktních informací. Její tvůrci počítají s tím, že bude průběžně aktualizována.

Jednou ze zapojených organizací je samozřejmě i Ratolest Brno a to díky našemu Centru prevence a resocializace. „CPRko“ nabízí preventivní, probační a resocializační programy určeny dětem a mladým lidem od 9 do 30 let, kteří se pohybují na hraně zákona, spáchali trestný čin, nebo se vrací z výkonu trestu odnětí svobody.

https://www.rubikoncentrum.cz/mapa-organizaci/ 

 

Děkujeme za podporu:
zpět