Máme za sebou první setkání multidisciplinárního týmu

Koncem února proběhlo první setkání multidisciplinárního týmu v rámci projektu „Multidisciplinární praxe pro ohrožené děti“.

Jak probíhalo? Setkání trvalo 3 hodiny, vedla ho nezávislá facilitátorka a řešily se dvě kazuistiky, které přinesli sami účastníci – jeden případ přinesl školní psycholog ze základní školy, druhý pracovník OSPOD.

Společně jsme hledali postupy řešení případů, zjišťovali jak pracují ostatní odborníci, získávali na případy nové pohledy vzhledem k různým odbornostem ve skupině.

Jsme rádi, že se zde potkalo opravdu pestré spektrum profesí; na setkání bylo 13 lidí a to zástupce policie, městský státní zástupce, pracovníci OSPOD, etoped ze Střediska výchovné péče, školní psycholog, psycholog z manželské poradny, sociální pracovník sociálně aktivizační služby, dětský psychiatr, právník a další.

Projekt „Multidisciplinární praxe pro ohrožené děti“, reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011443 byl finančně podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu EU, z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost.

 

Děkujeme za podporu:
zpět