Na Pavlači se rozjíždí taneční kroužek

V našem nízkoprahovém klubu Pavlač podporujeme děti a mladé lidi v realizaci vlastních nápadů a v aktivním trávení volného času. I proto v klubu vznikl taneční kroužek, v němž mohou klienti rozvíjet svou zálibu v tanci, ale také přinášet vlastní nápady do tanečních sestav a prezentovat se v rámci menších či větších vystoupení a budovat tak své sebevědomí. Nedílnou součástí kroužku je i trénování fungování ve skupině, domlouvání se na výsledné podobě tanečních kroků, učení se od sebe navzájem i respekt ke druhému. Všechna tato témata umíme v klubu otevírat a klienty jimi provázet.

Bez čeho ale taneční kroužek nemohl vzniknout, bylo materiální vybavení a taneční dovednosti.

Díky Nadaci České pošty, jejich programu „Pošťáci SRDCEM“ a naší dobrovolnici Šárce Zemánkové se nám povedlo pořídit sukně, díky sponzorovi p. Krausovi jsme zase získali lektorku, která povede klienty po taneční stránce. Díky její všestrannosti se mohou klienti seznámit s různými styly tanců – ne jen s romskými, ale i se streetdancem, hip hopem, výrazovými či břišními tanci.

index - Nadace České pošty

Děkujeme za podporu:
zpět