Nabídka stáže pro sociální pracovníky

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Nové výzvy pro streetwork“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649 vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v Ratolesti Brno, z.s.

V rámci projektu „Nové výzvy pro streetwork“ nabízí ČAS třídenní odbornou stáž pro max. 4 vybrané osoby pracující v nízkoprahových sociálních službách z celé ČR vyjma Prahy. Na stáž budou primárně zařazovat zájemce z organizací, které jsou již zapojeny do projektu Nové výzvy pro streetwork (tj. rovněž schváleny ze strany MPSV) a účastnily se předchozích aktivit projektu OPZ – rozvojového auditu ČAS, metodické podpory či vzdělávacích kurzů.

Stáž proběhne v nízkoprahových klubech Ratolesti Brno Likusák a Pavlač.

Termín stáže: 16. – 18. září 2019.
Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 26. srpna 2019.

Pro více informací klikejte na odkaz: http://streetwork.cz/kalendar/kurzy/detail/2994/odborna-staz-ratolest-brno-z-s.

Děkujeme za podporu:
zpět