Naše porce dobra

Náš provoz je omezen, ale ani to nás nezastaví v pomoci jiným!

Možná trochu přeháníme , ale rozhodli jsme se s vámi podělit o to, čemu se věnují ve svém volnu naše pracovnice, pracovníci a jejich blízcí. Možná to někoho inspiruje nebo jenom naplní nadějí, že pomáhat jiným je ještě stále normální.

Děkujeme za podporu:
zpět