Opět v terénu s Terénními programy

Znovu, po „koronaobdobí“, rozjeli pracovnice a pracovníci Nízkoprahového klubu Likusák společný terén s Terénními programy Společnosti Podané ruce.

Mladí lidé tak mají možnost dvakrát v měsíci v rámci běžného likusáckého terénu (v MČ Líšeň, Vinohrady, Židenice, Slatina, Bohunice, Starý a Nový Lískovec) využít služby nad rámec služeb poskytovaných nízkoprahovými zařízeními. Na základě principu harm reduction – přístupu minimalizace poškození drogami u těch, kteří drogy užívají a nejsou momentálně motivování k tomu užívání zanechat – je klientům nabízen výměnný program a další sterilní materiál, jsou jim předávány informace o rizicích, které z užívání návykových látek plynou, zjišťují, jak snížit zdravotní rizika a zachovat si tak co nejdéle své zdraví, jaké jsou možnosti léčby, případně další odborné pomoci. Spolupracovat má smysl.

Od 1. 7. 2020 má NK Likusák změněnou otevírací dobu na tzv. prázdninový režim. Klub je otevřen v pondělky a středy v čase 15.00–19.00 hod, v terénu je možné pracovnice a pracovníky naleznout od pondělí do čtvrtka v čase 15.00–19.00 hod. Od pondělí do pátku také funguje online poradenství na Facebooku a Instagramu.

Děkujeme za podporu:
zpět