Pobytovka s Prevent Netem

První říjnový víkend víkend naši pracovníci zapojení do projektu Prevent Net a pracovníci Centra prevence a resocializace vyjeli s klienty na společnou pobytovku.

Na místě zkoušeli nové metody práce s klienty z letní školy v Ružomberku, které se účastnili díky projektu Prevent Net. Vyzkoušeli nové warm up hry od Človek v ohrození a testovali, zda je i v našem prostředí možné využít metody práce od Cultures Interactive e.V..

Jednalo se o tzv. hru s obrázky, do které se dají vhodně zakomponovat témata, které chceme ve skupině otevřít (např. v našem případě agrese, násilí, šikana, reflexe předsudků a nenávistných postojů). Hra se ukazuje jako univerzální metoda práce, která překonává jazykové i věkové bariéry.

Pracovníci společně s klienty pracovali na nácviku a zvládání náročných situací, do kterých se klienti často dostávají a to formou již zmíněných her a také zážitků v přírodě. Díky praktickému nácviku možných situací si mohou lépe připravit svou reakci a vyhnout se konfliktu, ať už s vrstevníky, učiteli nebo třeba rodiči.

The project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).  
   
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

www.ceepreventnet.eu

www.cultures-interactive.de/en/cee-prevent-net.html

www.visegradfund.org

Děkujeme za podporu:
zpět