Poradenství pro rodiny v nouzi

Ať pomůžeme i my svou troškou do mlýna v současné nelehké situaci, naše Centrum pro ohroženou rodinu (COR) bude nyní k dispozici všem rodinám, které budou potřebovat konzultaci či pomoc.

V pracovní dny v čase 9:00–12:00 h a 16:00–19:00 h budou sociální pracovnice CORu k dispozici rodinám, které se kvůli nouzovému stavu dostaly do obtížné životní situace v oblasti finanční, zajišťování péče o děti, plnění školních povinností, či pociťují obavy, nemají potřebné informace apod.

Co můžeme pro tyto rodiny udělat?
• Pomůžeme vyřídit sociální dávky.
• Poskytneme informace o COVID 19.
• Poradíme, jak řešit potíže se školou.
• Pomůžeme vytvořit krizový plán.
• Zprostředkování odborné pomoci.
• Podpoříme zajištění základních potřeb rodiny.

Sociální pracovnice budou dostupné na telefonních číslech:
773 826 839
773 838 651
773 838 652.

Šiřte prosím tyto informace tam, kde bude potřeba.

RATOLEST BRNO, z.s. třída Kpt. Jaroše 7b ratolest@ratolest.cz 545 243 839
Děkujeme za podporu:
zpět