První letošní případová konference

Naše Centrum pro ohroženou rodinu (COR) má za sebou první letošní případovou konferenci pro klientskou rodinu.

Případová konference je nástroj sociální práce, který se využívá při mapování potřeb rodiny a dítěte a podporuje řešení vzniklé situace. Je to plánované a koordinované společné setkání všech osob, které představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu. Na tomto setkání si účastníci předávají informace o aktuální situaci rodiny a společnými silami hledají optimální řešení. Výstup z případové konference by měl být návrh postupu a konkrétních kroků vedoucích k naplnění potřeb dítěte.

Každý rok COR pořádá 6 až 7 těchto případových konferencí a dalších přibližně 12 se účastní (když „případovku“ pro jejich rodinu pořádá OSPOD).

Není k dispozici žádný popis fotky.

Děkujeme za podporu:
zpět