Reportáž o Centru pro ohroženou rodinu v Hustopečích

O naší nové pobočce Centra pro ohroženou rodinu vznikla díky Hustopečské televizi i reportáž. Pusťte si video a omrkněte, jak hustopečská pobočka vypadá.


Projekt „Zůstat spolu – sociálně aktivizační služby v MAS Hustopečsko“, reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009 byl finančně podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu EU, z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost. 

Výsledek obrázku pro orp hustopeče znak
Provoz pobočky byl finančně podpořen také obcí s rozšířenou působnosti Hustopeče.

Na zařízení pobočky byly použity finance z projektu „Klíč k dětem“ od Nadačního fondu Tesco.

Děkujeme za podporu:
zpět