Rozjíždíme multidisciplinární praxe pro ohrožené děti

Od listopadu loňského roku u nás „běží“ projekt „Multidisciplinární praxe pro ohrožené děti“, který se zaměřuje na propojení a podporu odborníků, kteří v Brně pracují s ohroženými dětmi a jejich rodinami, do jedné sítě, což povede k rychlejší a efektivnější podpoře.

A co se děje v projektu nyní?
• Momentálně jsme ve fázi síťování odborníků, chodíme představovat projekt na různá místa a domlouváme spolupráci (konkrétně OSPODy, střediska výchovné péče, dětské diagnostické ústavy, dětské domovy, dětští psychiatři a terapeuti, sociální pracovníci z různých typů služeb, státní zástupci, právníci atd.).
• První setkání multidisciplinárního týmu se uskuteční 25. 2., kde se budou probírat případy, které přináší sami účastníci.
• V roce 2020 proběhne celkem pět setkání vzniknuvšího multidisciplinárního týmu.

Projekt „Multidisciplinární praxe pro ohrožené děti“, reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011443 byl finančně podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu EU, z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Děkujeme za podporu:
zpět