Turnaj pro klientské rodiny a OSPOD

Naše Centrum pro ohroženou rodinu uspořádalo turnaj v pétanque pro klientské rodiny a jejich klíčové sociální pracovníky a pracovnice z OSPODu neboli Orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Cílem akce bylo poskytnout těmto dvěma skupinám prostor strávit společný čas v jiném duchu než jsou zvyklí. Ve většině případů se setkávají pouze na úřadech nebo soudech a mohou se v napjaté atmosféře dostávat do konfliktů. Čas strávený hrou a neformální konverzací napomáhá budovat vztah, který je základní stavební kámen pro fungující spolupráci rodiny a odborníků. Pro to, aby byl zážitek co nejpříjemnější, bylo pro všechny připravené drobné občerstvení a ceny pro vítěze.

Děkujeme za podporu:
zpět