V CPR SE ROZJÍŽDÍ JARNÍ BĚHY PROGRAMŮ

Blížící se jaro v CPR

V CPR začíná jaro již 19. února, kdy odstartujeme první běh preventivního programu Aristoteles. V návaznosti na velkou poptávku rozšiřujeme počet běhů v tomto programu na tři běhy ročně. Na konci dubna tak začne druhý běh Aristotela pro mladší klienty (tj. 9 – 11 let). Třetí běh tohoto programu pak proběhne jako obvykle na podzim, začínat budeme přibližně v druhé polovině září.

Probační program Změnit směr pro mladistvé poběží tradičně ve dvou bězích. Jarní běh začne 18. dubna a na podzim pak plánujeme začátek zatím orientačně na přelomu září a října.

Resocializační program Z kruhu ven, jež byl v roce 2018 vyhlášen za druhý nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni v ČR, probíhá nadále průběžně. Momentálně je v programu zapojeno 15 klientů, nové klienty zapojujeme průběžně podle zájmu a kapacity.

 

Děkujeme za podporu:
zpět