V NK Pavlač proběhl další workshop

Včera proběhl v našem nízkoprahovém klubu Pavlač již čtvrtý workshop s thai boxerem a našim patronem, Honzou Müllerem.

Tentokrát byl workshop zaměřen na boj na zemi, který kladl zvlášť vysoké nároky na vzájemnou důvěru a respektování hranic. Klienti se učili důvěřovat soupeři, že skončí souboj dříve, než může dojít ke zranění – souboj vždy skončil po “zaplácání”, tedy po znamení, že už je souboj pro soupeře bolestivý. Bavili jsme se také o tom, jaké důsledky může mít používání bojových technik proti slabším soupeřům nebo v nesprávném prostředí, jako je např. škola nebo ulice. Ujasňovali jsme si, že boj je sport a s tím souvisí i povinnosti a hodnoty, kterými se řídí. Bez nich totiž nejsme bojovníci, ale rváči.

NK Pavlač usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v sociálně vyloučených lokalitách v Brně a jejich život je tímto přímo ovlivněn. Těmto dětem a mladým lidem NK Pavlač nabízí bezpečné místo pro trávení volného času a zároveň podporu a odbornou pomoc s problémy.

Děkujeme za podporu:
zpět