Vyšel nám článek o terénní práci na školách

Na webu streetwork.cz nám vyšel článek o spolupráci nízkoprahového klubu Likusák s brněnským středním odborným učilištěm. Před několika lety projevilo toto učiliště zájem o hlubší spolupráci s NK Likusák. Jejich zájem vycházel především z potřeby řešit situaci ohledně užívání návykových látek na škole. První schůzky se zaměřovaly především na toto téma – informační servis pro metodičku prevence, plán možné osvěty učitelů a preventivních programů pro studenty. Nakonec došlo k návrhu pilotního testování terénního programu na škole, který se etabloval a funguje již od roku 2012.

Jak spolupráce probíhala si můžete přečíst na odkazu ZDE.

Děkujeme za podporu:
zpět