Výsledek sbírky „Pomozte dětem“

Naše paní ředitelka Lucie převzala minulý týden dar z charitativní sbírky „Pomozte dětem“, kterou pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Česká televize. Během letošního ročníku akce pro nás vysbírali částku 328 000 Kč, která poputuje na Probační program Změnit směr. Jedná se o podpůrný program pro mladistvé ve věku 15–18 let, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Funguje stabilně od roku 2008 a je nejdéle trvajícím probačním programem v Jihomoravském kraji.

Děkujeme za tuto podporu!

www.pomoztedetem.cz

Program Pomozte dětem je organizován Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

 

 

Děkujeme za podporu:
zpět