Výstup projektu CEE Prevent Net

Jsme hrdí, že se můžeme pochlubit s výsledky naší práce a to konkrétně se zprávou „Advocacy to Prevent Intolerance, Discrimination and Group-focused Enmity of Youth in Bulgaria, Germany and the Visegrad Group“, která je výstupem projektu „Central and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and Group Hatred — CEE Prevent Net“.

Tato publikace obsahuje současné výzvy práce s mládeží, dobré praxe v oblasti prevence (netolerance, diskriminace, rasismu, nesnášenlivosti atd.) z mezinárodního prostředí, popis, jak se dělá úspěšná advokacie (a její klíčové faktory) pro práci s mládeží v Bulharsku, Německu a v zemích visegrádské čtyřky a také výsledky spolupráce zapojených organizací z daných zemí.

Pracovnice Ratolesti Brno jsou spoluautorkami této publikace a Ratolest Brno je jako jediná česká organizace partnerem tohoto projektu.

Publikaci můžete zdarma stahovat zde: https://www.ratolest.cz/stazeni/nase-publikace.

The project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).  
   
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

www.ceepreventnet.eu

www.cultures-interactive.de/en/cee-prevent-net.html

www.visegradfund.org

Děkujeme za podporu:
zpět