Centrum prevence a resocializace

Preventivní, probační a resocializační programy jsou určeny dětem a mladým lidem od 9 do 30 let, kteří se pohybují na hraně zákona, spáchali trestný čin, nebo se vrací z výkonu trestu odnětí svobody.

S klienty spolupracujeme na uvědomění si důsledků jejich činů a na jejich schopnostech dovedně zvládat každodenní život ve společnosti, čímž se snižuje riziko opakování jejich trestné činnosti. Dlouhodobě spolupracujeme s Probační a mediační službou a kurátory pro mládež. Účast v programech (mezi ně patří Aristoteles, Změnit směr a Z kruhu ven) může být klientům nařízena také soudem jako alternativní forma trestu.

Nabízíme:

 • individuální rozhovory klienta s psychologem, sociálním pracovníkem,
 • skupinová setkání klientů a rozvoj sociálních dovedností,
 • sociálně právní poradenství a doprovázení vedené sociálním pracovníkem,
 • spolupráci s rodiči a blízkým okolím klienta při řešení náročných situací.

Centrum prevence a resocializace realizuje tyto programy: ARISTOTELES, ZMĚNIT SMĚR a Z KRUHU VEN.

 


 

ARISTOTELES

Program Aristoteles je preventivním programem pro nezletilé od 9 do 15 let, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Posláním programu je působit preventivně proti rozvoji sociálně patologických jevů. Je realizován třikrát ročně. Délka jednoho běhu je cca 3-4 měsíce. Program se skládá z celkem 9 skupinových setkání, 3 individuálních setkání a 3 setkání rodinných. Kapacita je přibližně 12-18 klientů ročně.

Cíle programu:

 • snížit riziko rozvoje sociálně patologických jevů,
 • rozšířit povědomí o etickém a morálním jednání,
 • posílit schopnosti přijímat společenská pravidla,
 • posílit převzetí odpovědnosti za své chování.

Program „Aristoteles“ je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

 


 

ZMĚNIT SMĚR

Probační program Změnit směr je podpůrným programem pro mladistvé (15-18 let), kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Funguje stabilně od roku 2008 a je nejdéle trvajícím probačním programem v Jihomoravském kraji. Je realizován dvakrát ročně, délka jednoho běhu je cca 3-4 měsíce. Program Změnit směr se skládá z 8 individuálních setkání, 9 skupinových setkání a výjezdu mimo Brno. Kapacita je 30 klientů ročně.

Cíle programu:

 • snížit riziko opakování trestné činnosti,
 • stabilizovat sebehodnocení klienta,
 • rozvíjet sociální a komunikační dovednosti,
 • rozvíjet schopnosti klienta aktivně trávit volný čas,
 • snížit napětí a míru frustrace.

Probační program „Změnit směr“ je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky, statutárního města Brna a městské části Brno- Královo Pole.

 


 

Z KRUHU VEN

Program Z Kruhu ven je preventivním a resocializačním programem pro mladistvé a mladé dospělé (15 – 30 let), kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Reaguje na potřebu dlouhodobé individuální práce s lidmi, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením, dostali se do konfliktu se zákonem a mají zájem komplexně řešit vlastní životní situaci. Je vhodný rovněž pro osoby po návratu z výkonu trestu.

Program Z kruhu ven je dlouhodobý individuální program, který probíhá v rozmezí 6-15 měsíců v rozsahu 50 hodin. Zájemci o program se hlásí a do programu nastupují průběžně. 
Více k průběhu.

Cíle programu:

 • zamezit opakování trestné činnosti,
 • zlepšit sociální fungování klientů a postavení na trhu práce,
 • podpořit je při znovuzapojení do společnosti.

Program „Z kruhu ven“ je spolufinancován Evropskou unií. Více o projektu.


Využití programů je vždy bezplatné.

PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE

Partneři

Realizované programy  v Centru prevence a resocializace  jsou finančně podpořeny z prostředků Evropské unie – Operačního programu zaměstnanost, Ministerstva spravedlnosti a magistrátu města Brna. Loga partnerů ZDE.

Statistiky

Statistiky Centra prevence a resocializace naleznete ve výročních zprávách.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Děkujeme za podporu:
zpět