Centrum pro ohroženou rodinu

Centrum pro ohroženou rodinu (dále COR) zastřešuje Sociálně aktivizační program (dále SAP) a Program v režimu sociálně-právní ochrany dítěte (dále SPOD). COR pomáhá rodinám v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku může hrozit až odebrání dítěte z domova do náhradní péče. Rodiny, které služeb centra využívají, se často potýkají s více problémy najednou (výchova a péče o děti, hledání zaměstnání, nedostatek financí či nevyhovující bytová situace). V centru rodiny podporujeme a doprovázíme ke schopnosti samostatně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí. Spolupracujeme s dalšími odborníky, kteří se podílejí na zlepšení situace v rodině. 

PROGRAM V REŽIMU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ PROGRAM

Partneři

Činnost Sociálně aktivizačního programu je finančně podporována z Evropské unie – Operačního programu zaměstnanost, magistrátu města Brna a Nadace ČSOB.

MOŽNOSTI PRAXE A STÁŽE

Statistiky

Statistiky Sociálně aktivizačního programu naleznete ve výročních zprávách.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Děkujeme za podporu:
zpět