Dobrovolnické centrum

V Dobrovolnickém centru poskytujeme informace a služby zájemcům o dobrovolnictví v Brně a propojujeme je s organizacemi, které mají chuť a vůli zapojit dobrovolníky do svých činností. Naše Dobrovolnické centrum se zaměřuje na pomoc v sociálních službách – ohroženým dětem, seniorům, osobám se zdravotním postižením a lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

O dobrovolníky se stará koordinátor, který pro ně zajišťuje odborná školení, poradenství, právní servis a pojištění. Dobrovolnické centrum je akreditované Ministerstvem vnitra ČR.

“Žádný dobrý skutek, jedno jak malý, nikdy není zbytečný.” – Ezop

Dobrovolníkům nabízíme:

  • informace a poradenství pro zájemce o dobrovolnictví,
  • zprostředkování nabídek dobrovolnické činnosti v oblasti sociálních služeb,
  • profesionální zázemí pro dobrovolníky (informační a právní servis, pojištění, školení a kurzy, odborná podpora při vlastním dobrovolnickém působení),
  • individuální schůzky s koordinátorem i skupinová setkání dobrovolníků,
  • vzdělávací akce, neformální setkávání.

Chci se zapojit jako dobrovolník.

Organizacím nabízíme:

  • konzultační servis při zavádění či změně systému práce s dobrovolníky,
  • vysílání akreditovaných dobrovolníků dle platné legislativy (proškolení dobrovolníků, vyřízení potřebné administrativy včetně pojištění za škodu na majetku či zdraví aj.).

Chci se zapojit jako organizace.

Školám a veřejnost nabízíme:

  • propagace dobrovolnictví mezi širokou veřejností – osvětové besedy a přednášky.

Rádi pro Vás na toto téma uspořádáme přednášku nebo besedu, kde se budou mít možnost seznámit nejen s teoretickými informacemi ohledně dobrovolnictví v sociálních službách, ale i s praktickou částí této činnosti, kontaktujte nás!

Partneři

Dobrovolnické centrum Ratolesti Brno je provozováno za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky a statutárního města Brna. Loga partnerů ZDE.  

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

REFERENCE PARTNERŮ

Statistiky

Statistiky Dobrovolnického centra naleznete ve výročních zprávách.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Podmínky zapojení pro zájemce
Dotazník pro zájemce
Dotazník pro organizace
Děkujeme za podporu:
zpět