Lidé

Mgr. Jana Schäferová

Sociální pracovnice

jana.schaferova@ratolest.cz

+ 420 773 426 376

Hybešova 5, 693 01 Hustopeče

Vzdělání: Bakalářské studium - Sociální pedagogika UTB Zlín, navazující Magisterské studium Sociální práce - VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, Bratislava.

Osobní motivace: rodinné prostředí ve kterém děti vyrůstají je velmi podstatné pro jejich další život. Ráda bych  pomáhala rodinám vytvářet pro děti bezpečné a klidné prostředí.

Děkujeme za podporu:
zpět