Lidé

Bc. Anna Zelinková

Sociální pracovnice

anna.zelinkova@ratolest.cz

+420 603 506 510

Vranovská 4, 614 00 Brno

Vzdělání: bakalářské studium oboru Sociální pedagogika a volný čas na MU v Brně

Profesní a vzdělávací kurzy: praxe v NZDM Wu-Wej

Osobní motivace: Práce s mladými lidmi se sociálním znevýhodněním pomáhá vytvářet lepší budoucnost nejen pro ně samé, ale pro celou komunitu, a zároveň je příležitostí k prozkoumání nejrůznějších perspektiv, jelikož je rozmanitá. Je to práce, která je v souladu s mými hodnotami a dává mi smysl.

Děkujeme za podporu:
zpět