Lidé

Bc. Barbora Peterková

Sociální pracovnice, sociální pedagog

barbora.peterkova@ratolest.cz

+420 739 661 074

Kotlanova 10, 628 00 Brno

Vzdělání: Bakalářské studium oboru Sociální pedagogika a poradenství na ÚPV FF MU v Brně.

Profesní vzdělávání a kurzy: Local Derad, Train the trainer - integrovaný přístup zvládání fenoménu pravicového extremismu v oblasti práce s mládeží a komunitami (EFS), Potřeby klientů nízkoprahových služeb (ČAS), Práce s agresivním klientem (ČAS), Krizová intervence (IES), Motivační rozhovory (ČAS), Umění rozhovoru (ČAS), Výměna zkušeností - Terénní program Křižovatka, Neposeda (ČAS), Rodiče - uživatelé drog - v agendě SPOD (Amalthea), Sebepojetí pracovníka a jeho dopad na profesní růst (Fokus), Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty (IES), Možnosti práce s nespolupracujícím klientem (IES), účast na oborových konferencích a nadregionální pracovní skupině Fórum terénní práce.

Osobní motivace: Být tu pro mladé lidi, jež jsou mi jako cílová skupina nejbližší. Být součástí týmu lidí vyznávajících podobné hodnoty a principy (nejen při práci s klienty), se smyslem pro humor. Mít možnost dělat terénní práci, poznávat fajn lidi z oboru, vzájemně se inspirovat.

Děkujeme za podporu:
zpět