Lidé

Bc. Barbora Peterková

Sociální pracovnice, sociální pedagog

barbora.peterkova@ratolest.cz

+420 739 661 074

Kotlanova 10, 628 00 Brno

Vzdělání: Bakalářské studium oboru Sociální pedagogika a poradenství na ÚPV FF MU v Brně.

Profesní vzdělávání a kurzy: Práce s uživateli drog v Kontaktním centru a Doléčovacím centru v Brně, Společnost Podané ruce. Práce s dětmi a mládeží žijícími v sociálně vyloučené lokalitě v Komunitním centru Dživipen, Armáda spásy. Kurzy: Local Derad, Train the trainer - integrovaný přístup zvládání fenoménu pravicového extremismu v oblasti práce s mládeží a komunitami (EFS, 14 hod), Potřeby klientů nízkoprahových služeb (ČAS, 16 hod), Práce s agresivním klientem (ČAS, 16 hod), Krizová intervence (I.E.S, 20 hod), Motivační rozhovory (ČAS, 48 hod), Umění rozhovoru (ČAS, 16 hod), Výměna zkušeností - Terénní program Křižovatka, Neposeda (ČAS, 16 hod)

Osobní motivace: Uprostřed každého problému se nachází příležitost.

Děkujeme za podporu:
zpět