Lidé

Bc. Denisa Buchtová

Sociální pracovnice

denisa.buchtova@ratolest.cz

+420 603 506 510

Vranovská 4, 614 00 Brno

Vzdělání: bakalářské studium oboru Sociální práce na MU v Brně

Profesní a vzdělávací kurzy: praxe s dětmi a mládeží v NK Kumbál

Osobní motivace: Pracovat s dětmi a mládeží, kteří jsou sociálně znevýhodnění, považuji za potřebné. Práce v NZDM mi dává smysl z hlediska přínosu jak pro klienty tak pro společnost. Zároveň mě práce sociálního pracovníka s touto cílovou skupinou naplňuje.

Děkujeme za podporu:
zpět