Lidé

Bc. Hana Skotáková

Sociální pracovnice

hana.skotakova@ratolest.cz

+420 739 661 074

Kotlanova 10, 628 00 Brno

Vzdělání: Bakalářské studium v oboru Sociální pedagogika a volný čas na Pdf  MU v Brně.

Osobní motivace: Práci v NZDM jsem si vybrala, protože mi dává smysl a baví mě pracovat s mladými lidmi, kteří mi jsou jako cílová skupina nejbližší. Zároveň mě baví pracovat s lidmi, kteří vyznávají podobné hodnoty a principy.

Děkujeme za podporu:
zpět