Lidé

Mgr. Jan Kopic

Vedoucí služby

jan.kopic@ratolest.cz

+ 420 774 692 525

Kotlanova 10, 628 00 Brno

Vzdělání: bakalářské studium oboru Sociální pedagogika a volný čas na PdF, MU v Brně, magisterské studium oboru Sociální pedagogika a volný čas

Profesní vzdělávání a kurzy: Krizová intervence v praxi (I.E.S. Podané ruce, 32 hod), Sociální dovednosti v poradenském procesu (I.E.S. Podané ruce, 16 hod), Motivační rozhovory a práce s klientem (I.E.S. Podané ruce, 60 hod)

Osobní motivace: Práce v NZDM byl jeden z důvodů, proč jsem šel studovat svůj obor. Práci, která je součástí klubu vnímám jako smysluplnou a naplňující, jsem velice rád, že jsem její součástí.

Děkujeme za podporu:
zpět