Lidé

Bc. Jan Rigó

Pracovník v sociálních službách

jan.rigo@ratolest.cz

+420 603 506 510

Vranovská 4, 614 00 Brno

Vzdělání: Probíhající magisterské studium Filosofie na FF MU v Brně.

Osobní motivace: Pracovat se sociálně znevýhodněnou mládeží pro mne znamená smysluplné naplnění omezeného času, kdy smysl není  jen v tom být zde pro druhé, ale být zde také s nimi. To mne baví, to mě naplňuje.

Děkujeme za podporu:
zpět