Lidé

Bc. Martina Tichá

Pracovnice v sociálních službách

martina.ticha@ratolest.cz

+420 603 506 510

Vranovská 4, 614 00 Brno

Vzdělání: probíhající magisterské studium jednooborové Psychologie na FSS MU v Brně

Profesní a vzdělávací kurzy: praxe na OSPOD Brno-Žabovřesky; praxe na dětském psychiatrickém oddělení FN Brno-Bohunice v rámci projektu SPOLU

Osobní motivace: Práci s dětmi a dospívajícími považuji za smysluplnou a perspektivní, jsem proto ráda, že v NZDM Pavlač mohu získávat zkušenosti s touto cílovou skupinou. Při práci s dětmi a mládeží mě nabíjí jejich opravdovost, originalita a individualita.

Děkujeme za podporu:
zpět